an image

 

Foreningens Formål

Stk. 1 At investere i projekter gennem medlemmernes ideer og kompetencer.

Medlemskreds.

Stk. 1 Foreningens medlemmer bliver fastsat efter første indbetaling til forenings investeringskonto d. 1/10-08.

Stk. 2 Når første indbetaling er sket, vil muligheden for nye medlemmer forfalde.

Stk. 3 Udmeldelse fra foreningen kan ske, når et medlem vælger ikke at betale det fastsatte beløb. Dog vil vedkommendes tidligere betalinger ikke tilbage betales. Finder et økonomisk overskud sted, vil det enkelte medlem få en procentdel af dette.

Stk. 4 Den officielle udmeldelse kan kun ske på en generalforsamling. Hvis man vælger at stoppe sin overføring inden en generalforsamling, frafalder alt ret til evt. udbytte betaling samt deltagelse i denne generalforsamling.

Stk. 5 Hvis et medlem, mod forventning, har handlet i grov uoverensstemmelse med foreningens formål kan denne udvises. Dette skal dog ske på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtages ved enstemmighed (bortset fra den anklagede).

Stk. 6 Der kan evt. optages nye medlemmer, men disse skal opstilles på en generalforsamling, hvor 2/3 kan beslutte hvilke forudsætninger dette kræver af det nye medlemmer (evt. indskuds betaling). Evt. anmodning om optagelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Der udfærdiges en kontrakt til det opstillede medlem, som denne skal underskrive, hvori betingelser mm. defineres af bestyrelsens og foreningens medlemmer.

Stk. 7 Ved dødsfald: Som udgangspunkt tilhører pengene i foreningen. Foreningen kan dog vælge om pengene skal bruges til/på den afdødes familie. I sådan situation indkaldes til general forsamling hurtigst muligt.

Stk. 8 Hvis medlemmer ikke har indbetalt inden d. 10 i måneden, påføres et gebyr på 50 kr. Dette vil blive meddelt af kasséren.

Generalforsamlingen

Stk. 1 En årlig generalforsamling, vil ske med en til to måneders varsel fra formandens side. Dette vil ske pr. post.

Stk. 2 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis de finder det passende.

Stk. 3 Ved forhindring af deltagelse kan det enkelte medlem give sin fuldmagt til et andet medlem. Dette giver det valgte medlem ret til at handle på vedkommendes vegne.

Stk.4 Før en mulig investering, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 5 Udbytte betaling af en investering udbetales kun såfremt 2/3 af medlemmer beslutter, at dette skal ske på en general forsamling.

Foreningens daglige ledelse

Stk 1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Stk 2 Ved diverse projekter, vil opgaverne blive uddelegerede til enkelte medlemmer der ønsker at have relation til det enkelte projekt.

Stk 3 De overordnede beslutninger, vil blive taget på generalforsamlingen.

Hæve berettiget

Stk 1 Foreningens formand, næstformand samt kassér har adgang til kontoen.

Stk 2 Kontaktoplysninger på overstående personer gives til banken.

Ændringer af vedtægterne

Stk 1 Vedtægterne kan ændres ved afstemning og flertal på en generalforsamling.